BlueMaster Standard

5final

Nie każdy użytkownik zbiorników do przechowywania NOXy wykorzystuje w pełni zintegrowane systemy monitorowania cieczy, które dostępne są w zaawansowanych opcjach linii BlueMaster® PRO.

noxy-man

Dla tej grupy Klientów Kingspan Titan oferuje typoszereg zbiorników BlueMaster® Standard w poniższej opcji wyposażenia:

* Opcje produktowe w specyfikacjach 3, 4 i 6. Więcej informacji na temat specyfikacji dostępne na stronie 10 w katalogu.