Technologia SCR

Skrót SCR oznacza selektywną redukcję katalityczną. W silnikach diesla z katalizatorem SCR roztwór mocznika NOXy aplikowany jest komputerowo do przewodu spalinowego. Zużycie NOXy stanowi ok. 5% wielkości zużycia diesla. Mocznik, w którego skład wchodzi azot, przetwarzany jest w wysokiej temperaturze (ok. 200oC) w amoniak (NH3), co wskutek działania reakcji chemicznej w katalizatorze prowadzi do wydzielenia się azotu (N2) oraz wody.

W przypadku silników z katalizatorem SCR nie dochodzi do wprowadzania do układu zasilania silnika części spalin, jak to ma miejsce w przypadku układów EGR (recyrkulacji spalin), spalanie diesla spada aż do 8%. Dzięki SCR silnik osiąga lepszą wydajność, a dzięki ograniczeniu spalania paliwa redukowana jest również emisja cząsteczek stały.

o-noxy
noxy-man