Zborniki do NOXy

Wybierając zbiornik do magazynowania NOXy należy zwrócić uwagę na to, czy jest on skonstruowany specjalnie do tego właśnie produktu, czy też jest to uniwersalny zbiornik do przechowywania cieczy, na który nie powinniśmy się raczej decydować. Na rynku działa kilku producentów, którzy zbiorniki do magazynowania NOXy. Podobnie jak w przypadku cystern do transportu NOXy, tu także materiały, z których zbudowane są zbiorniki, muszą nadawać się do kontaktu z NOXy. Rozładunek produktu z cysterny dystrybucyjnej do zbiornika powinien odbywać się za pomocą tzw. sucho-złącza, co gwarantuje w 100% zamknięty obieg cieczy i wyklucza kontaminację produktu w chwili jego przelewania do zbiornika. Właściciel zbiornika nie powinien ingerować we wnętrze zbiornika, w którym znajduje się produkt. Wszelkie prace serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany w tym zakresie personel.
Poza określeniem wielkości zbiornika, która zależy od obecnej i planowanej wielkości zużycia NOXy, bardzo istotne jest uwzględnienie warunków atmosferycznych, w jakich stał będzie zbiornik. Należy pamiętać o tym, iż przy -11°C mocznik ulega krystalizacji, a woda demineralizowana, która jest składową NOXy, zamarza. Nieodpowiedni dobór zbiornika może więc w warunkach bardzo niskich temperatur doprowadzić do tego, iż przez okres silnych mrozów nie będzie możliwości tankowania ze zbiornika (po podniesieniu się temperatury powyżej -11°C produkt powinien powrócić do swojego pierwotnego ciekłego stanu bez uszczerbku na jakości).  Zatem jeśli spodziewamy się bardzo niskich temperatur, należy zakupić zbiornik odpowiednio izolowany oraz ze specjalnym systemem grzewczym, zapobiegającym wystąpieniu sytuacji opisanej powyżej. Z kolei w krajach, w których występują bardzo wysokie temperatury należy chronić zbiornik przed nadmiernym nagrzaniem, gdyż może to doprowadzić do zbyt mocnego podgrzania roztworu, co w konsekwencji doprowadzi do jego rozkładu i tym samym utraty parametrów jakościowych. Zalecany dla magazynowania NOXy optymalny przedział temperatur to od -5°C do + 25°C, natomiast maksymalne dopuszczalne temperatury przechowywania wynoszą od -11°C do +30°C.

noxy-man