Transport NOXy

Warunkami koniecznymi do transportu NOXy jest to, aby cysterny wykonane były ze stali kwasoodpornej (NOXy jest substancją szybko powodującą korozję) oraz aby cały osprzęt służący do wydawania NOXy (rury, złącza, zawory, uszczelki, węże, pistolet wydawczy itp.) były wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z tym azotowym związkiem chemicznym. Tylko spełnienie tych warunków da nam pewność, że NOXy nie wejdzie w reakcję chemiczną z materiałem, z którym ma kontakt, a tym samym że nie dojdzie do pogorszenia parametrów jakościowych roztworu. Zapytajmy więc naszego dostawcę o te kwestie i w razie wątpliwości poprośmy go o przedstawienie stosownych dokumentów. Zwróćmy uwagę na czystość urządzeń wydawczych w cysternie dostawcy. Nigdy nie należy korzystać z urządzeń wydawczych noszących ślady paliwa, oleju, środków czyszczących, kurzu, chemikaliów itp.

NOXy należy transportować najlepiej wyłącznie w cysternach dedykowanych do tego celu i nie przewożących żadnych innych produktów (z wyjątkiem roztworów mocznika o innych stężeniach). Wprawdzie dopuszczalny jest też transport w dokładnie wymytych cysternach (w certyfikowanych myjniach), przewożących również inne produkty, jednakże w tym przypadku zawsze istnieje pewna doza ryzyka zanieczyszczenia produktu (np. wskutek niedokładnego umycia cysterny bądź osprzętu do wydawania produktu). Dlatego też zaleca się transportowanie NOXy wyłącznie w cysternach do tego celu dedykowanych. Do każdej dostawy dostawca powinien przedstawić nam również na naszą prośbę certyfikat z analizy parametrów jakościowych przeprowadzonej przez producenta.

noxy-man